Hammadde Karışım Otomasyonu

Hammaddelerimizin hazırlıkları, tam otomasyonlu mikserde yapılmaktadır. Hammadde seçimi ve otomasyon ASAŞPEN’in öne çıkan özelliğidir. Özellikle Avrupa menşeli hammaddeler kullanılarak hazırlanan karışımda; beş farklı hammadde olan PVC, stabilizatör, impact, titan ve kalsit kullanılmaktadır.

El değmeden yapılan tam otomasyonlu olarak hazırlanan formülasyonlar; 300 gr. hassasiyetinde tek tek tartılarak hazırlanan batch/lot’da mikserlenir ve mikserden sonra bu kuru karışım hammadde silolara çekilirek ekstrüderlere gönderilir. Günde ortalama 150 tona kadar kuru karışım hazırlanabilmektedir.

Her zaman müşterilerine en kalitesini sunmayı amaçlayan ASAŞPEN, üretim süreçlerini kullanıcıların en iyi deneyimi yaşamaları için tasarlamaktadır. Bu sebeple, darbe artırıcı akrilik impact modifier maddesini Türkiye’de kullanan ender firmalardan biri olan ASAŞPEN; ürünlerinde mevsimsel değişikliklerden kaynaklanan profil kırılmasının önüne geçmektedir. Sıcak ülkeler için hazırlanan karışımlarda özel titan maddesi kullanılarak sararmalar engellenmektedir. ASAŞPEN'in ürünlerini öne çıkaran en büyük özelliklerden bir diğeri ise doğal kalsit yerine presibide kalsit kullanılarak, sektörün en parlak profilinin üretiliyor olmasıdır.