Bilgi Güvenliği Politikası

Maddi ve maddi olmayan varlıklarımızın etkin kullanımını sağlamak, entelektüel sermayemizi öğrenen organizasyon çerçevesinde bugün ve gelecekte dijitalleşerek sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmek gayesinde olan şirketimizde; 

 

  • Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetilmesi,
  • Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği farkındalığının arttırılması,
  • İlgili taraflar nezdinde kuruluş güvenilirliğinin güçlendirilmesi,
  • Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlara, tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyumun sağlanması amacı ile;

 

Kuruluşumuzdaki ilgili varlıkları etkin kullanarak, ilgili süreçlerin ve bilgi sistemleri ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini; Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasını; işletilmesini; mevcut süreçler ile bütünleştirilerek, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.