Misyon, Vizyon, Değerler

Misyon

Sürdürülebilir bir gelecek için Alüminyum ve PVC’yi hayatın her noktasına taşımak.

Vizyon

Uzmanlık birikimiz ve teknolojik kabiliyetlerimiz ile yenilikçi çözümler yaratarak paydaşlarımıza değer katmak ve hedef pazarlara öncülük etmek.Değerler


Dokunarak Çalışana Saygı

 • Çalışanlarımızın mutluluğu için birbirimize sahip çıkar, farklılıklara saygı gösteririz.
 • Farklılıkları eşit ve adil imkânlar vererek destekleriz, organizasyonun farklı tecrübeler, geçmişler, yaşam tarzları ve inanışlarla özgürce ifade edilerek zenginleştiğine inanırız.
 • Tüm iletişimlerimizde açık, samimi, yapıcı ve saygılı davranırız.
 • Sürekli olumlu ve verimli iletişim süreçleri yaratıyor ve uygulanmalarını sağlarız.
 • Sürdürülebilirliğin toplum ve çevreye katkıyla mümkün olacağı bilinciyle insanımızın sürekli gelişimine önem veririz.
 • İşle ilgili tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanırız. Yaptığımız hiçbir işte çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinden ödün vermeyiz.


Doğru Davranışı Sergileyerek Etik Olmak

 • İlişkilerimizde iyi niyetli, adil, ahlaklı, dürüst ve güvenilir olmayı diğer kazançlara tercih ederiz.
 • İşi doğru yapmakla yetinmeyiz, önemli olanın toplumsal değerler açısından doğru işler yapmak olduğuna inanırız.
 • Karar süreçlerimizde, tüm paydaşlarımıza, topluma ve çevreye karşı sahip olduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ederiz.
 • Bilgi, en değerli varlığımızdır. Hem bizim hem de tüm paydaşlarımızın bilgi birikimini ortak çıkarlarımız doğrultusunda koruruz.
 • Yasalar ve toplumsal değerler ışığında çalışır, hesap verme sorumluluğumuzu aklımızdan çıkarmayız.


Sürekli Gelişim Arayarak Mükemmelliğe Yolculuk

 • Yaptığımız her yatırımda, geliştirdiğimiz her üründe mükemmelliğe ulaşmak için çalışırız.
 • Başarımızın vizyonumuza bağlı kalmaya ve mükemmellikten taviz vermemeye bağlı olduğunu biliriz.
 • Öğrenmeye açık yapılanmayla, başarıyı bahaneye tercih ederiz, başarı kriterini mükemmellikle tanımlarız.
 • En iyi sonuçların, doğru tasarlanmış süreçlerle sağlandığını bilir, süreç haritalarımızı her işin başlangıcında net olarak ortaya koyarız.
 • Öğrenen organizasyon bakış açımızla yenilikleri teşvik eder, geleceğimizi birlikte tasarlamak için kendimizi sürekli geliştirir, organizasyon içi bilgilerin hızlı ve etkin yayılması için çalışırız.


Sürekli Değer Yaratarak Müşteri Odaklılık

 • Yaptığımız yatırımlardan aldığımız en önemli geri dönüşün, müşterilerimizin mutluluğu olduğunu aklımızdan asla çıkarmayız.
 • Global bir lider olmanın yolunun, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaktan geçtiğini biliriz.
 • Müşterilerimize değer yaratabilmek için ihtiyaçlara müşteri gözüyle bakar ve müşterilerimizin sesine kulak veririz.
 • Teknoloji, kalite, güven ve hızlı geri dönüş, mutlu müşteriler yaratma yolunda vazgeçilmezlerimizdir.
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirirken büyük bir tutkuyla çalışır, bu tutkunun gücüyle müşterilerimizi heyecanlandıracak projeler yaratırız.