Kullanım Koşulları

ASAŞPEN internet sitesi, ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir. İşbu koşullarda yer alan “ASAŞ” terimi, ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’yi ifade etmektedir.

Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girdiğinizde aşağıda belirtilen şartları okuyup, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Aşağıda yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz, kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız. ASAŞ, kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler güncellenmiş koşulların siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Her Hakkı Saklıdır©, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

İşbu web sitesi ve tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na tabidir ve bunlara ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakları ile telif hakları ASAŞ’a veya belirtilen ilgilisine aittir. İşbu web sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiçbir hak vermez.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işlenmesi de dahil her türlü kullanım için ASAŞ'ın önceden yazılı izni gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler ASAŞ'ın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, işlenemez, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

ASAŞ'ın yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi yasaktır.

Sorumluluk Sınırları

ASAŞ, bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. ASAŞ, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge ASAŞ tarafından kullanıcılardan herhangi bir menfaat talep edilmeksizin sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. ASAŞ, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara web sitesinde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. ASAŞ, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla ASAŞ’tan bir talepte bulunamaz. Web sitemize veya web sitemizden kurulan “link”ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez.

Web sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde tarafımızdan verilmiş bir tavsiye niteliğinde değildir. Kullanıcı, değerlendirmesini kendisi yapar ve gerektiğinde profesyonel tavsiye ve yardım almak kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ASAŞ sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, ASAŞ ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmazlar.

Bu bilgiler doğrultusunda ASAŞ, bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. ASAŞ, dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

ASAŞ, web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

ASAŞ web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların web sitesini ve/veya içeriğini kullanarak yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı ASAŞ ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, ASAŞ'a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin ASAŞ'a açıkladığı sırada doğru olacağını ve her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda ASAŞ'ın münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Web sitemiz ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. ASAŞ’ın, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

Web sitesinin ve genel olarak sistemin sizin tarafınızdan kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini size aittir.

ASAŞ, web sitesinin belli bölümlerinin kullanılmasını siteye kayıt olma şartına bağlayabilir ve size bir hesap numarası ve kullanıcı şifresi verebilir. Hesap numarası ve kullanıcı şifresinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu size aittir. Kayıt yaptırmanız için, gerçek ad veya ünvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve sizden istenen diğer bilgileri sisteme girmeniz gerekmektedir. Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler ASAŞ’ın web sitesinde sunabileceği hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler.

ASAŞ, web sitesini mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Web sitesinin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı veya amacınıza uygun bilgi veya hizmet verileceği yönünde hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden ASAŞ’ın, işbu web sitesini kullanmanız nedeniyle size veya diğer üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Ziyaretçi Bilgileri

Sitemiz, kişisel bilgi verilmeden de ziyaret edilebilir. ASAŞ, ziyaretçilerinin siteyi kullanımıyla ilgili bilgileri toplar. Ziyaretçilerin ad, soyad, e-posta adresleri gibi kişisel bilgileri ancak kendileri tarafından girilir ise veri olarak tutulur. Bu bilgiler ASAŞ tarafından gizlilik politikamızda yer alan şekilde saklanmaktadır.

ASAŞ ziyaretçiler ile ilgili hangi bilgileri toplar?

ASAŞ, ziyaretçilerin sitemize erişim süreçleri, saat dilimleri, tarayıcı (Browser) tipleri, tarayıcı (Browser) dili, IP (İnternet Protokol adresi) adresleri, ziyaret sayıları, sayfa ziyaretleri, ziyaretçilerin sitede geçirdikleri süre, ziyaretçi etkileşimleri ile ilgili izlemeyi yapar.

Kullanım şartları ve gizlilik politikamız önceden bildirimde bulunmaksızın zamanla yasalara uygun olarak değiştirilmiş olabilir ya da yeni uygulamaları yansıtacak şekilde güncellenmiş olabilir. Lütfen periyodik olarak herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için bu sayfayı kontrol ediniz.

Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde ASAŞ, işbu “Kullanıcı Şartları” ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar ASAŞ için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ASAŞ'tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Kullanıcı Şartları” kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku’na tabidir. İşbu Kullanıcı Şartları’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.