CE İşaretlemesi

CE İşareti ve pencere performansı

Pencerelerde CE işareti, 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifi'ne göre ürünlerin Türkiye ve Avrupa Birliği pazarında rahat dolaşımını sağlamak için sorumluluk tamamı ile üretici de olmak üzere belirli kurallar çerçevesinde ürün üzerine iliştirilen bir işaretlemektedir.

2006 yılında yayınlanan ve yürürlüğe giren TS EN 14351–1 + A1:2012 standardına göre pencere ve kapı sistem üretici bayilerinin ürettikleri ürünlere CE işaretlemesi yapılması zorunlu olup, 2007 yılında uygulamalar başlamış, geçiş süreci ise Şubat 2010'da sona ermiştir.

ASAŞPEN, CE işareti konusunda FÜK ve Teknik Dosya’yı bayii ve/veya üreticilerine imzalı sözleşme ile verme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bayii ve/veya distribütörler, ASAŞPEN'in onaylanmış kuruluşlarda yaptırdığı ITT sonuçlarını ancak FÜK ve Teknik Dosya’ya uygun üretim yapmaları halinde kullanabilirler. Bayilerin sorumlulukları şöyledir:

 • Piyasaya teknik mevzuata uygun ve güvenli ürün arz etmek
 • Gerektiğinde, piyasaya arz edilen ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikâyetleri soruşturmak
 • Denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek
 • Ürünlerin toplatılması ve bertarafı için gerekli önlemleri almak
 • Ürünle ilgili belgeleri muhafaza etmek

CE işareti altında pencere performansına ilişkin yazılması zorunlu testler şunlardır:

 • Rüzgâr yüküne dayanım
 • Su geçirmezlik
 • Çalıştırma kuvvetleri
 • Güvenlik tertibatlarının yük taşıma kapasitesi
 • Akustik performans
 • Isıl iletkenlik
 • Hava geçirgenliği
 • Tehlikeli maddeler

Bu testlerde, ısı yalıtımı, enerji tasarrufu, gürültüden korunma ve uzun kullanım ömrü gibi özelliklerin sınanması amaçlanmıştır. Bu özellikler direkt olarak müşterilere sağlık ve ekonomi gibi faydalar sağlamaktadır.